Herders Volkslexicon, de la Editorial Herder

Por: A.-J.M.D.
Fecha: Dic, 1954
Número(s) de la revista: 258