Goigs al Gloriós Patriarca Sant Joseph

Puix Dêu vos ha confiat
a sa Filla molt aimada:
feu que amb Vos tingàm posada
delt del Cel al seu costat.

A vostre sant nom s’inclina
tota la Cort celestial
puix sou l’espos virginal
de la qui es del Cel Regina.
Vostra virtud i humilitat
aixi lo Cel ha pemiada:

Quan vostra vara florí,
y bella flor esclatà
tota la Tribu admirà
en Vos l’escullit diví,
Tot l’Empiri ha celebrtat
la unió per Deu consagrada:

Es Natzareth la petxina
que guarda tan ric tresor,
Angels hi canten a chor
y tot lo mon s’ilumina
Dolors y goigs que heu passat
vostra anima han amarada:

Mentres Maria breçava
a Jesús amb gran dolçor
Sant Joseph amb ulls d’amor
des del banch los contemplava
¡Oh dolça felicitat,
qui’t copsàs qualque vegada!

Lo bon Jesús vos diu Pare,
y us ajuda abson esforç,
de Maria sou l’Espòs
que es del Verb la dolça Mare.
La gracia que heu alcançat
jamai al mon s’es obrada:

De la familia crsitiana
sou mirall y clar exemple,
vostra cassa fou lo Temple
hon Deu visqué en carn humana.
Espill sou de santedat
per tot lo mon invocada

Dels sants sou lo més humil,
y’l qui mes favors logràu,
puix ab amr alcancàu
pels devots, de gràcies mil.
Al treball heu consagrat
vostra vida retirada:

Si en vida acudim a Vos
un bell traspàs nos espe

Si en vida acudim a Vos
un bell traspàs nos espera
lo dimoni’s desespera
i recula tot furiós,quanveuque sou l’advocat
que nostra anima ha amparada:

Al devot qui en Vos confía
li feu lloc en l’alta gloria,
qui a Vos acut li es notoria
la protecció de Maria
puig per Vos sempre hem lograt
tota gracia demanada:

Per esser Sant sens igual
Pio Nou vos va nombrar
patró lo mes singular
de la Esglesia universal,
Los devots d’esta ciutat
gran Esglesia us han alçada:

Vetllàn per lo vehinat
d’esta parroquia sagrada
feu que tots tingàm posada
al Cel a vostre costat

 

 

Ora pro nobis, Sancte Joseph
Ut dimittentur nobis peccata nostra

 

Oremus

Deus, qui ineffabili providentia Beatum Joseph Sanctissimea Genetricis tuae Sponsum eligere dignatuses; praesta quaesumus, et quem protectorem eneramur in terris, intercessorem habere mereamur in coelis. Qui vivis et regnas in saecua saeculorum. Amen.