Pentecostés: Dos interpretaciones

Por: J.G.
Fecha: Jun, 1949
Número(s) de la revista: 125