Carta a D. Francisco Canals Vidal

Por: Kolvenbach, S.I., Peter Hans
Fecha: Abr-Jun, 1988
Número(s) de la revista: 686-687