El final del "affaire" Finaly

Por: Himmanu-Hel
Fecha: Jul, 1953
Número(s) de la revista: 223-224