"Las quince rosas" de Rossend Perelló (nota bibliográfica)

Por: L.
Fecha: Sep, 1950
Número(s) de la revista: 155-156